Newyddion a Digwyddiadau


Ennillwyr Gwobrau Busnes Daily Post 2017

Mae MijMoj yn falch iawn i coheddo ein bod wedi ennill y gwobr yma. Mae'r tim yma yn falch iawn o'r anrhydedd ac yn ddiolchgar iawn.

Ennillwyr Gwobyr Busnes y Daily Post

Gwobrau Busnes y Daily Post 2017 (25/10/2017)

Mae MijMoj yn falch iawn o cael ein cynnwys ar rhestr fer Gwobrau Busnes y Daily Post (ar gyfer cwmni bach hyd at 10 aelod o staff). Rydym yn falch o cael ein henwebu ac yn edrych 'mlaen at y seremoni gwobrwyo ar y 30fed o Dachwedd. Pob lwc i'r holl cwmnioedd talentog ar y noson

.

 

Make Awards 2017 (25/09/2017)

Mae MijMoj yn falch i cyhoeddi ein bod wedi cael ein rhoi ar rhestr fer ar gyfer ''Partner y Flwyddyn'' yn gwobrau gwneud Notonthehighstret.com. Gyda dros 5000 o gwmniau talentog yn gwerthu ar y gwefan rydym yn hapus i cael ein enwebu. Croesi bysedd i'r noson fawr yn Hydref pan fydd yr ennillydd yn cael ei datgelu!

 

"MijMoj y Ffilm!" (01/06/2017)

Daeth criw teledu fyny o Notonthehighstreet.com yr wythnos yma i ffilmio ni wrth ein gwaith ar gyfer ffilm byr yn hyrwyddo eu hymgyrch marchnata Sul y Tadau #GetToKnowDad. Cliciwch yma i weld y ffilm wedi'u orffen.

Criw ffilmio NOTH #GetToKnowDad

Gweithdy Newydd i MijMoj

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi symyd i weithdy mwy yn y Fflint. Bydd yn ein galluogi i greu mwy o gynnyrch newydd mewn gweithle mwy hyblyg. Ein cyfeiriad newydd ydi:  MijMoj Design Ltd. C25-C28, Ashmount Enterprise Park, Aber Road, FLINT, Flintshire, CH6 5YL Ffôn01352 761 974

 

 

Gwobrau Busnes Conwy 2015

Mae MijMoj yn falch o cael ein dewis fel un o fusnesau bach cafwyd ei dewis ar gyfer y rhestr fer ar gyfer 2015!Tysysgrif gwobrau buses Conwy

Eisteddfod 2015

Bydd MijMoj yn arddangos eto eleni yn yr Eisteddfod genedlaethol  ym Meifod. Gazlwch draw ir neuadd arddangos i weld ein cynnyrch newydd ac i drafod unrhyw anghenion dodrefn ich cartref.

Eisteddfod 2015

Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu