Gwasanaeth Personoleiddio


`Mae MijMoj nawr yn gallu cynnig gwasanaeth persenoleiddio lle gallwn mewn losgi enw, dyddiad neu neges arbennig ar ein cynnyrch ar eich cyfer ermwyn gwneud eich anrheg yn gwbwl unigryw.

Enghreifftiau o bethau rydym yn gwneud yn aml yw teganau pren gyda enw a dyddiad geni ar gyfer anrheg geni neu bedydd, cist teganau gyda enwau plant, mainc goffa, daliwr oriawr gyda dyddiad a.y.y.b mae unrhywbeth yn bosib!

Pam mor hir mae'r broses yn cymeryd?

Fel arfer rydym yn dosbarthu archebion o fewn 1-2 diwrnod os derbynwyd cyn 3y.h.

Faint mae'n ei gostio?

Mae'r gost yn ddibynol ar eich cynllun neu faint o lythrennau sydd angen ei mewnlosgi, ond ar gyfer rhywbeth syml hyd at 25 lythyren mae'r gost yn £10 ychwanegol i'r pris safonol y cynnyrch

Gall logo ei mewnlosgi?

Rydym yn gallu mewnlosgi unrhyw batrwm, neu logo os oes amlinelliad clir i'r cynllun ac y gallwch ei yrru i ni ar ffurf JPEG neu PDF.

 

Cysylltwch gyda ni ar 01352 761 974 neu post@mijmoj.co.uk am wybodaeth pellach.

Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu