Dodrefn Gosodedig MijMoj


Cwpwrdd Technoleg Wal

Cwpwrdd Technoleg

Dodrefn Gosodedig: Chwilio am ateb i'ch gofynion storio mewn cornel gyfyng, siâp ryfedd neu ystafell yn eich cartref neu waith? Mae MijMoj yn dylunio, adeiladu a gosod dodrefn gosodedig yn ateb eich union ofynnion gan weithio o fewn eich cyllideb.


- Cwpwrdd Dillad - Swyddfa Cartref - Cwpwrdd Technoleg -Storfa o dan y grisiau -Llyfrgell

 

- Cwpwrdd Dillad   - Swyddfa Cartref   - Cwpwrdd Technoleg   -Storfa o dan grisiau   -Llyfrgell

Cwpwrdd Technoleg

Cwpwrdd cornel gyda shilffoedd llyfrau

Storfa dan grisiau

Cwpwrdd o dan grisiau

 

Swyddfa Cartref

Swyddfa Derw Cartref Gosodedig

Desg wedi'i wneud i maint union ystafell waith

Swyddfa derw gyda cyfuniad o shilffoedd agored a drysau i guddio llyfrau ac ffeils gwaith. Desg gornel amlin gyda drawers ar olwynion sydd yn symud i ddal y bwrdd ychwanegol sy'n codi fyny.

Shilffoedd gwydr agored gyda goleuadau uwchben i arrdangos nwyddau ac celfi.

Cwpwrdd Technoleg

Cwpwrdd Technoleg

Drysau Plug Derw

Drysau Derw Plug

Shilffoedd Llyfrau

Shilffoedd Llyfrau

Dodrefn Gosodedig

Gallwn gynllunio a chynhyrchu dodrefn gosodedig i ateb eich union ofynion.

Shilffoedd Llyfrau

Shilffoedd Llyfrau

Lle tan

Lle Tan Derw a Llechen Cymreig

Desg Cornel

Desg Cornel Derw

Colwmbariwm

Colwmbariwm

Deli

Deli 'Te yn y Grug'

Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Gwaith Saer Diwydiannol

Gallu i ddylunio a gosod elfennau mewn:

- Siopau
- Cownteri Croeso
- Caffi, Gwestai a Thai Bwyty
- Llyfrgell ac Amgueddfa

Storfa dan grisiau

Storfa dan grisiau

Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu