Andanom Ni: Anrhegion Pren wedi'u Personoli a Dodrefn Pwrpasol Unigryw


Amdanom ni

Sefydlwyd MijMoj yn 2006 gan Gafyn Owen, dylunydd sydd ar dân dros ei waith a hyfforddodd fel dylunydd cynnyrch yn y Brifysgol. Graddiodd mewn Dylunio a Thechnoleg Diwydiannol yn 2001 gyda BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, ac mae wedi bod yn gweithio yn y diwydiant dylunio ers hynny.

Y Cefndir

Yn 2006 daeth cyfle i drawsnewid adeilad allanol yn weithdy, felly bachwyd ar y cyfle hwn gan lenwi’r gweithdy gyda pheiriannau trin coed, meinciau gwaith a man stiwdio. Roedd hyn yn gyfle i ni sefydlu MijMoj gyda stiwdio weithredol / gweithdy, gyda lle i ddatblygu, archwilio ac arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau, ffurfiau a thechnegau adeiladwaith i greu darnau arloesol ac unigryw o ddodrefn gan ein tim bach o staff chrefftus.

Amdanom Ni

Profiad

Hyd yn hyn rydyn ni wedi ymgymryd ag amrywiaeth o brosiectau comisiwn gan gynnwys dodrefn wedi’u gosod yn eu lle a dodrefn sy’n sefyll yn annibynnol a hynny ar gyfer comisiynau mewnol, allanol, domestig a chyhoeddus. Mae hyn wedi cynnwys popeth o gabinetau ochr gwely, bwrdd a chadeiriau bwyd, unedau storio deunyddiau cyfryngau, cadeiriau, meinciau, byrddau, gwelyau, pennau gwelyau, drychau, wardrobau wedi’u gosod yn eu lle, silffoedd llyfrgell wedi’u gosod yn eu lle, silffoedd sy’n sefyll yn annibynnol, soffa, byrddau coffi, seddi gardd ar gyfer yr awyr agored a llawer mwy. Tarwch olwg ar ein portffolio i weld rhai enghreifftiau o brosiectau sydd wedi’u cwblhau hyd yn hyn.

Dull Gweithredu

Yma yn MijMoj rydyn ni’n ceisio dod o hyd i syniadau newydd ar gyfer ein cwsmeriaid a chaiff ein dyluniadau eu hysbrydoli o bob maes mewn bywyd, gan gynnwys tirwedd Eryri lleol, y dechnoleg a’r cynnyrch diweddaraf, ffasiwn a phensaernïaeth. Mae’r ysbrydoliaeth hon wedi ein galluogi i ddatblygu cysyniadau ac atebion dodrefn unigryw ar gyfer ein cleientiaid, gan gyfuno deunyddiau a methodoleg adeiladu gwahanol, gan gynnwys y dechnoleg CAD/CAM ddiweddaraf a thechnegau gwneud cabinetau traddodiadol. Dim ond deunyddiau sydd wedi’u dewis yn ofalus y byddwn yn eu defnyddio, er mwyn sicrhau bod pob darn o’r safon uchaf ac y bydd yn para am oes.

Mae dealltwriaeth ac ystyriaeth gref o ffurf a swyddogaeth yn egwyddorion arweiniol cryf ar gyfer dylunio effeithiol, felly dyna’r rheol sylfaenol a ddilynwn yma yn MijMoj, gan sicrhau bod pob darn a ddyluniwn yn hawdd ei ddefnyddio ac yn edrych yn wych.

Rydyn ni wedi ein lleoli yng Ngogledd Cymru ac wedi ennill enw da am gyflawni gwasanaeth dibynadwy a chyfeillgar gan gynnig dyluniadau ardderchog. Yn anad dim arall, gofal manwl i gwsmeriaid ac ansawdd y cynnyrch sydd bob amser o’r pwys mwyaf i’n gwaith. Mae’r gwasanaeth hamddenol ond proffesiynol a gynigwn yn sicrhau y cewch eich arwain yn ofalus drwy’r broses comisiynu i sicrhau ein bod yn diwallu eich union fanyleb, gan arwain at y darn perffaith o ddodrefn pwrpasol sydd wedi’i wneud yn arbennig ar eich cyfer chi.

Adborth Cwsmeriaid

"Roedd MijMoj wedi gallu dilyn fy mesuriadau ac wedi dylunio dodrefnyn taclus a modern. Roeddent hyd yn oed wedi llwyddo i adeiladu’r cabinetau o amgylch y socedi plygiau ar y wal. A dweud y gwir, roedd yn ateb perffaith..." (A. Bloxam, Llundain)

"Fedrwn ni ddim canmol MijMoj digon. Roedd y gwasaneth personol yn ddiguro a'r bwrdd gorffenedig o safon arbennig o uchel. Byddem yn hapus i argymell MijMoj i unrhywun arall.."(Llinos Roberts, Caerfyrddin)

Cysylltwch

Felly beth am gysylltu â ni i drafod eich prosiect ar 01352 761 974 neu anfonwch e-bost atom i post@mijmoj.co.uk

Wedi'i ychwanegu i'r fasged
Parhau i siopa
Talu